/ STOPKA REDYKACYJNA

Nikhen Yachts Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 4/204

10-549 Olsztyn

Poland

 

kontakt@nikhen.com

www.nikhen.com

 

Nikhen Yachts Sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000683088, NIP: 739-390-00-80, REGON: 367550851, Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN.